Tel.02-091-8500/02-463-6300 Ext 1102-1105 สายตรง 02-818-6558 (Direct) Fax.02-463-4032                   LineID : biswmarketing

 

Welcome To The Bangkok Iron and Steel Works Co.,Ltd. (BISW)

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.)

     ผู้ผลิตเหล็กแท่ง(Billet)และจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม,เหล็กลวด,เหล็กเพลาดำ,เหล็กปลอกเสา,เหล็กปลอกคาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 

นโยบายคุณภาพ

Quality Policy


"
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะผลิต

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า"


วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

Quality Objective


เพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ บริษัทฯ จึงกำหนด วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ ไว้ดังนี้ 

 • บริษัทฯ มุ่งมั่นควบคุม ดัชนีชี้วัดความสามารถของกระบวนการ(KPLs)ให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 ต่อเดือน
 • บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยการควบคุมให้จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้า น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 รายการต่อเดือน

 


 

ประวัติบริษัทฯ                                                                                       

     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 เป็นบริษัทในเครือ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว (ผู้ผลิตภาชนะอลูมิเนียม และเสาไฟฟ้าตราจระเข้)ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท 


รายชื่อผู้บริหาร

นายอำนวย

นายภูริพัฒน์

นายทรงศักดิ์

นายนิวัฒน์

นายไกรคำ

 

พิจิตรพงศ์ชัย

พิจิตรพงศ์ชัย

พัฒนะกุลกำจร

จันทโรทัย

หมื่นมนตรี

 

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด


 รายละเอียดเครื่องจักร

      เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย เตาอาร์คไฟฟ้า (Melt Shop) ขนาด 60 ตัน TENOVA-LADLE FURNACE & VACUUM DEGASSING เครื่องหล่ออย่างต่อเนื่อง (CCM) ของ SMS สามารถผลิตบิลเล็ตได้ถึง 150X150 มม. จำนวน 3 STRANDS และโรงงานรีด (ROLLING MILL) ของบริษัท DANIELI บิลเล็ตจะถูกรีด โดยเครื่องจักรที่มีระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย 2 โรงงาน พื้นที่ด้านหลังของโรงงานอยู่ติดกับแม่น้ำพระยา โดยมีท่าเรือเป็นของตนเอง

 

               Vacuum Degassing     


สินค้า(Product

     บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเหล็กแท่ง(Billet) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั้งเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กลวดคุณภาพสูง และเหล็กเพลาดำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) ภายใต้สัญลักษณ์ บลกท. ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตประมาณ 400,000 ตัน/ปี บริษัททำการผลิตเองทุกขั้นตอน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ บลกท. ได้มาตรฐานมีคุณภาพและสม่ำเสมอตามความต้องการของลูกค้า

 Bar and Rod Mill


 เครื่องหมายและฉลาก(มอก.24-2548)

     เครื่องหมายและลักษณะที่เหล็กข้ออ้อย จะต้องมีเลขอักษรเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับดังนี้

(1)ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

(2)ชื่อขนาด

(3)ชั้นคุณภาพ

(4)สัญลักษณ์ "T" (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(Heat Treatment)ในระหว่างการผลิต)

(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร"T"เพิ่มเติมได้ด้านล่าง)

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

     ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่ดีมีคุณภาพนั้น สามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียดแผ่นป้ายที่แนบมากับผลิตภัณฑ์คือ จะต้องมีแผ่นป้ายฉลาก(TAG)เพื่อบอกรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เมื่อมีการผลิตออกมาเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้า บริษัท/ผู้ผลิตจะต้องติดแผ่นป้าย(TAG)โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างแผ่นป้าย TAG ผลิตภัณฑ์

ภาพตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR24 ขนาด RB6X10 แบบพับ

ภาพตัวอย่าง เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD40 ขนาด DB16X12 แบบตรง

       สามารถสังเกตรายละเอียดต่างๆ บนเนื้อผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นได้ในทุกๆ ความยาว 1 เมตร เช่น ชื่อผู้ผลิต,ชื่อขนาด,ชั้นคุณภาพ,สัญลักษณ์"T" ดังภาพตัวอย่างนี้

 
(สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Brochure และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมวิธีความร้อนสัญลักษณ์"T" ได้ด้านล่าง)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เหล็กเส้นกลม(Round Bar) บริษัทผลิตเหล็กเส้นกลมตามมาตฐาน มอก.20-2543 ขนาดเส้นผ่านศูนย...

  • 20160910_153904.jpg
   เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงาน ก่อสร้างขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น อาคารพาณิชย์ บ้าน และงานก่อสร้างทั่วๆ ไป เหล็กเส้นกลมผลิตตามมาตรฐาน มอก. 20-2543 ชั้นคุณภาพ SR24 เส้นผ่า...
  • 20160910_105621.jpg
   เหล็กข้ออ้อย(Deformed Bar) บริษัทผลิตเหล็กข้ออ้อยมาตรฐาน มอก. 24-2548 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง...

  • received_1331521420196434-1.jpg
   เหล็กข้ออ้อย เหล็กข้ออ้อย เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ตึกที่มีความสูงมากๆ สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างที่ต้องรับ...
  • Low Carbon Wire Rod (เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ) บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ ได้มีการผลิตเหล็กลวดคาร์บอนต...

  • 14341438_1435621709786404_1044174976_n (1).jpg
   Low Carbon Wire Rod (เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ) บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ ได้มีการผลิตเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ตาม มอก 348-2540 ( JIS G 3505 มีขนาดตั้งแต่ 5.5 มม. ถึงขนาด 16 มม. โดยมี่น้ำหนัก...
#6 โดย: namying22 [IP: 1.47.139.xxx]
เมื่อ: 2021-09-14 15:01:45
อยากได้พยาบาลswabตรวจหาโควิดให้กับพนัดงาน ติดต่อได้นะค่ะ รับงานโดยตรง ราคาถูกค่ะ
0873315451
#7 โดย: namying22 [IP: 1.47.139.xxx]
เมื่อ: 2021-09-14 15:04:41
โรงงาน หรือบริษัทใดต้องการพยาบาลตรวจ ATK ให้กับพนักงาน ติดต่อได้นะคะ ราคาถูกมากค่ะ ราคาช่วยๆกันค่ะ
0873315451
ไลน ying_4776
#12 โดย: bull-head [IP: 1.2.185.xxx]
เมื่อ: 2023-10-05 11:02:12
รับซื้อเศษ-เหล็ก ติดต่อบริษัทบูล-เฮด จำกัด #081-1231-8111,#081-1231-8222,02-091-8500 ต่อ 1215
#13 โดย: เดชาธร [IP: 49.229.166.xxx]
เมื่อ: 2023-11-23 09:47:34
รับซื้อ โรเลอร์คาร์ไบด์ ที่ชำรุดแล้ว sarunpatcarbide 0946655244 สนใจขายโทรหาได้ตลอด ครับ
#14 โดย: Phyu [IP: 49.230.63.xxx]
เมื่อ: 2024-05-23 10:00:46
ไม่ทราบว่ารับคนงาน lou ไหมคะมี 50 คน 20 คนยังรับอยู่ไหมคะถ้ายังรับขอไปคุยกับโรงงานโดยตรงก็ได้ค่ะเป็นเอเจนซี่ค่ะ
#15 โดย: เต้ [IP: 27.55.76.xxx]
เมื่อ: 2024-06-01 14:12:56
รับประมูลเศษเหล็กทุกชนิด - โลหะมีค่าทุกชนิด - เครื่องจักรกลเก่า ติดต่อผมได้นะครับ (โทร. 084-1198264 เต้)

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 304,118