ความปลอดภัยในงานเครื่องจักร

โดย: JoJllJJJollJ [IP: 115.87.153.xxx]
เมื่อ: 2018-09-28 16:33:36
อันตรายจากเครื่องจักร เป็นเรื่องที่อันตรายและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในการใช้งานเครื่องจักร ทั้งงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และอื่น ๆที่เกี่ยวกับเครื่องจักร ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรไม่ได้เลย เนื่องจากเครื่องจักร สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ เป็นการทุ่นเวลาและแรงงานของทรัพยากรมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องจักรที่มีวิทยาการสมัยใหม่ ที่มีความเร็วสูงขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม ย่อมอาจจะเกิดอันตรายที่สูงขึ้นตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นกัน อ่านต่อได้ที่ http://meerakmachine.co.th

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 116,962