เหล็กเต็ม ... ตรวจสอบอย่างไร

โดย: admin [IP: 125.24.57.xxx]
เมื่อ: 2016-06-20 16:03:42
หลายท่านที่เคยผ่านประสบการณ์คำว่า “เหล็กเต็ม” กับ “เหล็กไม่เต็ม” กันมาบ้างพอสมควร เหล็กเต็มคืออะไร
#1 โดย: admin [IP: 125.24.62.xxx]
เมื่อ: 2016-09-10 10:29:42
ตัดเหล็กที่ต้องการวัด ความยาว 1 เมตร โดยใช้เครื่องชั่งที่ละเอียด 1 กรัม จะได้น้ำหนักเป็น กิโลกรัมต่อเมตร แล้วนำมาเปรียบเทียบกับตารางที่มอก.กำหนด ตัวอย่างเช่น เหล็กข้ออ้อย 12 มม.น้ำหนักต่อเมตร 0.888 น้ำหนักความคลาดเคลื่อนของมวลต่อเมตรที่มอก.ยอมให้เท่ากับ + 5 และ-5 จะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.93-0.843ถือว่าเป็นเหล็กเต็ม
#2 โดย: ต้อม [IP: 1.20.206.xxx]
เมื่อ: 2017-10-03 11:22:26
ขอบคุณครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 121,194