เหล็กปลอกเสา เหล็กปลอกคาน Round Bar SR24 6 , 9 mm. SD40 12 mm.

เหล็กปลอกเสา ปลอกคาน ที่รัดรอบเหล็กแกนเสาและคาน ช่วยส่งเสริมให้เสาและคานสามารถรับน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ช่วยต้านทานการแตกของคอนกรีตภายใน

 

 

 

Visitors: 300,856