สมัครงาน

                                   

                                        สมัครงาน    บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด

เลขที่ 42 หมู่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

สมัครด้วยตนเองหรือติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-091-8500 , 02-463-6300 ต่อ 1401-1403 คุณจิราภา


รับสมัครงานพนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
จำนวน 2 อัตรา เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา
อายุ
ปวส.ขึ้นไป
35 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 - 5 ปี ทางด้านเหล็ก Wire Rod / เหล็กทรงยาว / เหล็กเส้น / ลวดเชื่อม 
  ผลิตภัณฑ์กรู - น็อต - สปริง
  - มีทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านตลาดเหล็ก
  - มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
ทักษะด้านภาษา ไทย / จีน / อังกฤษ
   
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ Process and Product
จำนวน 5 อัตรา เพศ ชาย
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป หรือปริญญาตรีสาขาโลหะการ
อายุ ไม่จำกัด
ประสบการณ์ - มีทักษะทางด้านการรีดเหล็กเส้น, เหล็กลวด
  - High Carbon Steel, Roller Steel, Cold Heading

*** เอกสารขออนุมัติอัตรากำลัง ณ วันที่ 17/10/60


รับสมัครงานพนักงาน

วุฒิ ปริญญาตรี  -วศบ.อุตสาหการ, เครื่องกล, โลหะการ
วูฒิ ปวช.-ปวส.  -สาขาช่างยนต์, ช่างกล, ช่างอุตสาหการ, ช่างโลหะ, เทคนิคการผลิต, ไฟฟ้า
วูฒิ ม.3-ม.6  -พนักงานขับรถ 6 ล้อ, 10 ล้อ, เทลเลอร์, เครื่องจักรกลหนัก ฯลฯ

 

ทุกตำแหน่งพ้นสภาพการรับราชการทหารแล้ว
*** เอกสารขออนุมัติอัตรากำลัง ณ วันที่ 25/04/60


ฝ่ายผลิต มีความประสงค์ต้องการรับบุคลากรเข้าทำงาน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

วุฒิ

สาขา
(เปิดรับทุกสาขาดังนี้)

พนักงานฝ่ายผลิต
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
พนักงานฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
 ปวช-ปวส
 ปวช-ปวส
 ปวช-ปวส
 ปวช-ปวส
 -ช่างยนต์
 -ช่างกลโรงงาน
 -ช่างเชื่อม
 -ช่างไฟฟ้า
 -ช่างอุตสาหกรรม
 -ช่างเทคนิคการผลิต

พนักงานเครื่องมือกล  ม.3 ที่มีประสบการณ์ในโรงกลึง
 ม.6 ที่มีประสบการณ์ในโรงกลึง

 

ทุกตำแหน่งพันสภาพการรับราชการทางทหารแล้ว
** เอกสารขออนุมัติอัตรากำลัง ณ วันที่ 20/04/60 


ฝ่ายจัดซื้อ มีความประสงค์ต้องการรับบุคลากรในตำแหน่ง จัดซื้อต่างประเทศ 1 ตำแหน่ง


รายละเอียดงาน

- ติดต่อ Supplier ทำการเปรียบเทียบสเปคและราคาสินค้า
- เจรจาต่อรองกับ Supplier
- เปิด PO สั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งประสานงานกับ Supplier ตาม Order ที่สั่งไป
- ตรวจสอบเอกสาร เช่น เอกสารขนส่งสินค้า
- ติดต่อประสานงานกับ Shipping , Freight Forwarder เพื่อเตรียมเอกสารนำเข้าให้ถูกต้อง
- สรุปรายการ การสั่งซื้อและรายงานต่างๆ
- หน้่าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาธุรกิจ,การค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 32
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ได้ดี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานที่ พระประแดง สมุทรปราการ
- เวลาทำงาน จ-ส 8.00-17.00
 
(เพศชาย)พ้นสภาพการรับราชการทหารแล้ว 
* เอกสารขออนุมัติอัตรากำลัง ณ วันที่ 21/11/59
  

 


 

                  

 

                               

                

Visitors: 304,118