เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

Low Carbon Wire Rod (เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ)


     บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ ได้มีการผลิตเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ตาม มอก 348-2540 ( JIS G 3505 มีขนาดตั้งแต่ 5.5 มม. ถึงขนาด 16 มม. โดยมี่น้ำหนักต่อม้วน 1,300 กก. ถึง 1,500 กก. ในเกรด SWRM 6 , SWRM 8, SWRM 10 , SWRM 12 , SWRM15, SWRM 17, SWRM 20 , SWRM 22 เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบใช้ในการผลิต ลวดผูกเหล็ก ,ลวดเหล็ก , ลวดตาข่าย , ลวดหนาม , ลวดชุบสังกะสี ,ตะปู , ตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีตและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการผลิตลวดเกรด SWRY 11 ซึ่งเหมาะสำหรับการผลิตเป็นแกนลวดเชื่อมไฟฟ้า

 

ตารางแสดง ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางความเบี้ยว และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
Standart Diameters
mm.
5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 11 12 13 14 15 16
Tolerance      1.) DIAMETER ± 0.5 mm. 
     2.) OUT-OF-ROUND 0.60 mm. max.
 
ตารางแสดง สัญลักษณ์และส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า
Class Symbol Chemical Composition (%)
C Mn P S
SWRM 6 0.08 max. 0.60 max. 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 8 0.10 max. 0.60 max. 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 10 0.08 - 0.13 0.30 - 0.60 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 12 0.10 - 0.15 0.30 - 0.60 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 15 0.13 - 0.18 0.30 - 0.60 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 17 0.15 - 0.20 0.30 - 0.60 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 20 0.18 - 0.23 0.30 - 0.60 0.040 max. 0.040 max.
SWRM 22 0.20 - 0.25 0.30 - 0.60 0.040 max. 0.040 max.
เหมาะสำหรับการใช้ผลิต : ลวดผูกเหล็ก, ลวดเหล็ก, ลวดตาข่าย, ลวดหนาม, ลวดชุบสังกะสี, ตะปู, ตะแกรงลวดเหล็กเสริมคอนกรีต และอื่นๆ
 
ตารางแสดง  JIS G 3503
Class Symbol Chemical Composition (%)
C Si Mn P S Cu
SWRY 11 0.09 max. 0.03 max. 0.35 - 0.65 0.020 max. 0.023 max. 0.20 max.
SWRY 21 0.10 - 0.15 0.03 max. 0.35 - 0.65 0.020 max. 0.023 max. 0.20 max.
เหมาะสำหรับการใช้ผลิต : แกนลวดเชื่อมไฟฟ้า
 Visitors: 300,855