ลักษณะเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตก่อสร้างมี 2 ลักษณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการขนส่ง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการนำไปใช้งาน

Visitors: 304,118