เหล็กเส้นกลม (Round Bars)

                     

เหล็กเส้นกลม(Round Bar)

           บริษัทผลิตเหล็กเส้นกลมตามมาตฐาน มอก.20-2543 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ 6 มม ถึง 34 มม.ความยาว 10 และ 12 เมตร ชั้นคุณภาพ SR 24 โดยที่เหล็กเส้นกลม เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น อาคารพาณิชย์ บ้าน และงานก่อสร้างทั่วๆ ไป    
Visitors: 304,123