วิธีการสั่งซื้อ

MARKETING AND SALES
สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูล ติดต่อฝ่ายการตลาด 

66(2)091-8500 66(2) 463-6300-7 # 1102-1105 สายตรง 66(2) 818-6541 

คุณไกรคำ 66(2) 818-6556
คุณมุกดา 66(2) 463-4035
คุณศักดิ์ชัย 66(2) 463-4034
66(2) 463-7783, 66(2) 463-7777
www : http//www.biswsteel.com
Line  : biswmarketing
FAX  : 66(2) 818-6558, 66(2) 463-4032
Email : bisw.marketing@hotmail.com
Email : ---------------
Visitors: 150,779