วิธีการสั่งซื้อ

MARKETING AND SALES
สั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูล ติดต่อฝ่ายการตลาด 

66(2) 091-8500 , 66(2) 463-6300 # 1102-1105 สายตรง 66(2) 818-6541 

คุณนิวัตร์ 66(2) 463-7783
คุณมุกดา 66(2) 463-4035
คุณศักดิ์ชัย 66(2) 463-4034

66(2) 463-7777
www : http//www.biswsteel.com
Line  : biswmarketing
FAX  : 66(2) 818-6558, 66(2) 463-4032
Email : bisw.marketing@hotmail.com

Visitors: 294,670