Welcome To The Bangkok Iron and Steel Works Co.,Ltd. (BISW)

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.)

     ผู้ผลิตเหล็กแท่ง(Billet)และจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม,เหล็กลวด,เหล็กเพลาดำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) 

 

เรามีปณิธานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มุ่งให้บริการด้วยความจริงใจ

พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในราคาความยุติธรรม โดยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


 
     

ประวัติบริษัทฯ                                                                                       

     ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 เป็นบริษัทในเครือ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว (ผู้ผลิตภาชนะอลูมิเนียม และเสาไฟฟ้าตราจระเข้) ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท 


 

รายชื่อผู้บริหาร

นายอำนวย     พิจิตรพงศ์ชัย

นายภูริพัฒน์    พิจิตรพงศ์ชัย

นายนันทวัฒชัย  วงษ์ชนะชัย

นายทรงศักดิ์    พัฒนะกุลกำจร

นายไกรคำ      หมื่นมนตรี

 

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการโรงงาน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 

 


 รายละเอียดเครื่องจักร

      เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ประกอบด้วย เตาอาร์คไฟฟ้า (Melt Shop) ขนาด 60 ตัน TENOVA-LADLE FURNACE & VACUUM DEGASSING เครื่องหล่ออย่างต่อเนื่อง (CCM) ของ SMS สามารถผลิตบิลเล็ตได้ถึง 150X150 มม. จำนวน 3 STRANDS และโรงงานรีด (ROLLING MILL) ของบริษัท DANIELI บิลเล็ตจะถูกรีด โดยเครื่องจักรที่มีระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย 2 โรงงาน พื้นที่ด้านหลังของโรงงานอยู่ติดกับแม่น้ำพระยา โดยมีท่าเรือเป็นของตนเอง

                Vacuum Degassing     


สินค้า(Product

     บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเหล็กแท่ง(Billet) เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั้งเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กลวดคุณภาพสูง และเหล็กเพลาดำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) ภายใต้สัญลักษณ์ บลกท. ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตประมาณ 400,000 ตัน/ปี บริษัททำการผลิตเองทุกขั้นตอน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ บลกท. ได้มาตรฐานมีคุณภาพและสม่ำเสมอตามความต้องการของลูกค้า

 Bar and Rod Mill


 เครื่องหมายและฉลาก(มอก.24-2548)

    เครื่องหมายและลักษณะที่เหล็กข้ออ้อย จะต้องมีเลขอักษรเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับดังนี้

(1)ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค่าที่จดทะเบียน

(2)ชื่อขนาด

(3)ชั้นคุณภาพ

(4)สัญลักษณ์ "T" (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน(Heat Treatment)ในระหว่างการผลิต)

 

  


ข้อมูลเพิ่มเติม


__comment__ชื่อผู้ตอบ:

__visitor__Visitors: 8,008