Welcome To The Bangkok Iron and Steel Works Co.,Ltd. (BISW

                     บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท)

        ผู้ผลิต-จำหน่าย เหล็กเส้น เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กลวด เหล็กเพลา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

 
เรามีปณิธานในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มุ่งให้บริการด้วยความจริงใจ
พร้อมสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ในราคาความยุติธรรม โดยให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 
     

ประวัติบริษัทฯ                                                                                       ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2507 เป็นบริษัทในเครือ ฉื่อ จิ้น ฮั้ว (ผู้ผลิตภาชนะเนียม และเสาไฟฟ้าตราจระเข้) ตั้งอยู่เลขที่ 42 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท

รายชื่อผู้บริหาร                                                                                          นายอำนวย    พิจิตรพงศ์ชัย            กรรมการผู้จัดการ                                     นายภูริพัตน์   พิจิตรพงศ์ชัย            รองกรรมการผู้จัดการ                                 นายทรงศักดิ์  พัฒนะกุลกำจร          ผู้จัดการโรงงาน                                       นายไกรคำ     หมื่นมนตรี              ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด                                    

 

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต                                                                                                                                 ประกอบด้วย เตาอาร์คไฟฟ้า(Melt Shop) ขนาด 60 ตัน TENOVA-LEDLE  Furnace & Vaccum Degasser เครื่องหล่ออย่างต่อเนื่อง(CCM) ของ SMS ที่สามารถผลิตบิลเล็ตได้ถึง 150×150 มม.  จำนวน 3 Strards และโรงงานรีด (Rolling mill)  ของบริษัท DANIELI บิลเล็ตจะถูกรีดโดยเครื่องจักรที่มีระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย 2 โรงงาน พื้นที่ด้านหลังของโรงงานอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและมีท่าเรือของตนเอง

สินค้าบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด 

     บริษัทฯ เป็นผลิตบิลเล็ต ผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั้งเหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวดคุณภาพสูงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์(มอก.) ภายใต้สัญลักษณ์ บลกท ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตประมาณ 500,000 ตันต่อปีบริษัททำการผลิตเองทุกขั้นตอน ด้วยระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ บลกท ได้มาตรฐานมีคุณภาพและสม่ำเสมอตามความประสงค์ของลูกค้า

เครื่องหมายและฉลาก  (มอก. 24-2548)

    เครื่องหมายและลักษณะที่เหล็กข้ออ้อย จะต้องมีเลขอักษรเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับดังนี้

(1) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค่าที่จดทะเบียน

(2) ชื่อขนาด

(3) ชั้นคุณภาพ

(4) สัญลักษณ์ " T " (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) ในระหว่างการผลิต)

ข้อมูลเพื่มเติม


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 4,307